Türk Enerji-Sen, Enerji, Türkiye Kamu-Sen,Sendika,Türk Enerji sendikası

4/C/B li SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİN YILLIK İZİN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nün OLUMLU GÖRÜŞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE RESMÎ YAZI İLE İLETİLMİŞTİR.

28 Nisan 2021
130 kez okundu
4/C/B li SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİN YILLIK İZİN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nün OLUMLU GÖRÜŞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE RESMÎ YAZI İLE İLETİLMİŞTİR. için yorumlar kapalı

DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 4/C/B li sözleşmeli personellerin yıllık izin haklarının 30 günden 20 güne düşürülmesi ile ilgili DSİ Genel Müdürlüğünün haksız ve hukuksuz uygulamasına tepki koyan Türk Enerji- Sendikamız 4/C/B sözleşmeli çalışanlar adına mücadelesine devam etmektedir. Konu ile ilgili Türk Enerji Sendikamız 08.04.2021 tarih ve 201 sayılı yazı ile Çalışma Genel Müdürlüğünden resmî görüş talep etmiştir. Çalışma Genel Müdürlüğü ekleri paylaşım görselimizde görüleceği üzere 19.04.2021 tarih ve 951551 sayılı yazı ile yıllık izinlerin 30 gün olarak uygulanması hakkında olumlu görüşünü sendikamıza resmî olarak iletmiştir. Türk Enerji-Sendikamız Çalışma Genel Müdürlüğünün görüşünü 28.04.2021 tarih ve 291 sayılı yazı ile DSİ Genel Müdürlüğüne iletmiştir. Sendikamız; sürecin, zaten ziyadesi ile mağdur edilen ve halen sorunları çözülmeyen 4/C/B li sözleşmeli çalışanlar lehine olumlu sonuçlanması İçin kadar takipçisi olmaya devam edecektir.

Bir şunu diyen bir yazı '1992 TÜRK ENERJİ-SEN VEMADENCİLİK GENEL SENDİKASI TEJSGM Konu: 1992 DSİ 28.04.2021 Maddesinde yıllıki Müdürlüğünün 02/04/2021 yenilenen Hokmünd Çalışma Belirtilen sözleşmesinin nci Müdürlüğünün 19/04/2021 sayılı yazısı 10/201 51551 Genel Memurları sayılı kanunun geçici geçirilen Ocretli yazısı dogrultusunda, olarak Maddesine belirtilen sözleşmeli kurumda gereğini Devlet Destek zederiz. AhmetCAGLAROĞLU Genel Başkan Muştafa TÜMER Başkan hizmet Görüş talep yazısı 1sayfa) Çalışma Genel Müdürlüğünün görüş sayılı Kuruluş sayfa) Maddesinin Sözleşmeli Personel Hükmünde sözleş™meli Çalıştırılmasına belirtilmiştir. haküm atananların) Esasların Maddesine Sözleş™meli olduğu yönünde' görseli olabilir
Fotoğraf açıklaması yok.
Fotoğraf açıklaması yok.
Bir şunu diyen bir yazı '657 sayılı Kanunun geçici üncü maddesi uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarına ataması opılanlar yapılan değişikliğinden sonra personel pozisyonlarına ataması yapılanların mezkur Esasların sayılı Kanunun maddesi uyarınca sözleşmeli maddede konusu sözleşmeli personelin yıllık iznine ilişkin özel uncu maddesine tabi olduğu ilgili personelin (hem hüküm bulunmadığından Kanunun geçici personel pozisyonlarına atananların) yılhk izni hususunda anılan Esasların uncu maddesine tabi üncü maddesi hem 4/B maddesi sözleşmeli tutulduğu hususunun, llgili kamu kurumunca değerlendirilerek konuya takdirinde bulunduğu mütalaa edilmektedir. Rica ederim. yapılmasının bahsi geçen kurumun Nurcan ÖNDER Bakan Gencl Müdür 0SYA Prulama elektronik imza sle mnzalanmışt FC899CCCECE6 0v2)' görseli olabilir

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.