Türk Enerji-Sen, Enerji, Türkiye Kamu-Sen

KİT ÇALIŞANLARINI SON DEFA UYARIYORUZ.

KİT ÇALIŞANLARINI SON DEFA UYARIYORUZ.

AKP iktidara geldiği 2002 yılından bu yana sürekli KİT personelinin kazanılmış haklarını bir bir gasp etmiştir.AKP, memuru sevmediği gibi, KİT personelini hiç sevmiyor.
Hükümet KİT’ lerin büyük bir bölümünü özelleştirdi. Ancak, halkın temel ihtiyaçlarına yönelik enerji ve hizmet üretimi yapan bazı kurumları özelleştiremedi. Hükümet özelleştirmeyi geciktiren en büyük etkenin, bu kurumlarda görev yapan personel olduğunu düşünmektedir. Bu kurumlarda görev yapan personelin büyük bir bölümü daha önceki hükümetler döneminde işe başlamış, bir bölümü de KPSS sonucunda göreve atanmış personeldir. AKP bir taraftan kurumları özelleştirmeye çalışırken bir diğer taraftan da KİT’ lerde göreve başlamış personelin ücretini düşük tutarak bu kurumlarda görev yapan personeli dolaylı olarak emekli olmaya zorlayarak tasfiye etmeye çalışmaktadır.
Devlet Personel Başkanlığı tarafından, birincisi 22-23 Şubat 2014 tarihinde Nevşehir de, diğeri 6-8 Mart 2015 tarihinde Kızılcahamam da olmak üzere iki çalıştay düzenlendi. Çalıştaylar da; Personel Alım, Ücret,Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sistemi tartışılılırken, en çok “Pozisyon Esaslı Çalışma Sistemi ile Sicil ve Başarı Değerlendirme Sistemi” üzerinde durulmuştur.
Pozisyon Esaslı Çalışma Sistemi ve bu sistemin devamı niteliğinde olan Sicil ve Başarı Değerlendirme Sistemi, Kamu çalışanları için tam bir tuzaktır. Başta Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü olmak üzere birkaç kurumda uygulanmaya çalışılan bu sistem personel arasında ciddi sıkıntı yaratmıştır. Sendikamız, Eti Maden İşletmeleri genel müdürlüğündeki uygulamayı yargıya taşımış, Danıştay’da açılan dava devam etmektedir.
Son yapılan çalıştay’da sözde yetkili olan konfederasyon tarafından desteklenen Pozisyon Esaslı Çalışma Sistemi ve bu sistemin devamı niteliğinde olan Sicil ve Başarı Değerlendirme Sistemini mevcut konjonktürde uygulanamaz bulduğumuz için olumsuz görüş bildirdik.
Biz Türkiye Kamu-Sen olarak; KİT personelinin maaş kaybı ve görevde yükselme gibi ciddi sorunları çözüm beklerken gereksiz bir şekilde Pozisyon Esaslı Çalışma Sistemi ve bu sistemin devamı niteliğinde olan Sicil ve Başarı Değerlendirme Sisteminin gündeme getirilmesini iyi niyetli bulmuyoruz. Objektif ölçme ve değerlendirme yapılmadan tamamen siyasi tercih ile atanmış yöneticilerin sağlıklı bir değerlendirme yapamayacağını düşünüyoruz.
Biz, personelin kazanımlarını yok sayan her türlü düşünceye karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ancak bu mücadelede tüm çalışanların desteğini bekliyoruz.
7 Haziran 2015 tarihindeki milletvekili genel seçiminden sonra yapılacak Toplu Sözleşme sürecinde tekrarkamu görevlilerini mevcut konfederasyon ve sendikaların temsil etmesini düşünmek bile istemiyoruz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.