Türk Enerji-Sen, Enerji, Türkiye Kamu-Sen

ÇAYKUR ; SAYIN BAŞBAKANIMIZA GÖRE ÇÖKERTİLİYOR.

ÇAYKUR ; SAYIN BAŞBAKANIMIZA GÖRE ÇÖKERTİLİYOR.

……Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu Memur-Sen’in 5. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada;“Ayrımcılık iltimas kültürünü tümden yıkacağız. Bu benim yakınımdır bu benim akrabamdır tanıdığımdır bizdendir gibi bir kültür ve anlayışla devlet yönetilmeye başlandı mı çöküşün izlerini görürsünüz.” dedi.

……Son zamanlarda en alt kademede çalışan memurlara en üst kademede görev verilmesi yapılan atamalarda adalet, kariyer ve liyakat ilkelerine bakılmadığını, Sayın Başbakanımızın yukarıda zikrettiğimiz sözü ile tamamen ters düştüğü görülmektedir. Tabiri caiz ise kılıç kimin elinde ise adalet, kariyer ve liyakat onun yanında olmaktadır. Ya da kişilerin bizim bilmediğimiz özelliklerinin olduğu (Oxford üniversitesi mezunu, ya da ağzıyla kuş tuttuğu konusu) gündeme gelmektedir.
……Her hangi bir nedenle görevinden alınan (bununda nedenlerinin tartışılması gerekir) Fabrika Müdürlerinin yerine, Kuruma ait o işletmeden yada diğer işletmelerden Personel önetmeliğimizdeki “liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde” üzün yıllar görev yapmış Müdür Yardımcıları, Kısım Müdürlerinin atamasının yapılması gerekirken, birkaç yıl önce memuriyete geçmiş, tanıdık. yandaş sendika üyeleri,veya dar bölgecilik anlayışı ile atamalar yapılmaktadır.
…….Tayın, nakil, geçici görev yer değiştirmeler konusunda talebi olan memurların, talebinin gerçekleşmesi için Türk Enerji Sendikamızdan istifa etmeleri ve yandaş sendikaya üyesi olmaları istenmekte, malum sendikaya üye olmayanların bu tür talepler yapılmamaktadır. Bu uygulama rüşvettir, suçtur ANAYASA’ nın eşitlik ilkesine aykırıdır.
……..Çaykur yapmış olduğu görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında yaptığımız tespitlere ve almış olduğumuz duyumlara göre sınıfta kalmıştır.
…….Sınavlara katılan memurların bir kısmına ders notları verilmiş, bir kısmına verilmemiş olduğu duyumları birinci ağızlardan alınmıştır. Bu durum eğer doğru ise adam korumanın ve kayırmanın kurumda çok vahim bir hale geldiği görmekteyiz.
…….Görevde yükselme sınavına giren Ziraat Mühendislerine Endüstri, Çevre ve Tarım-İşletme konularından sorular sorulmuş, ziraat konusunda soru sorulmamış ve Ziraat Mühendislerinin mağdur olmalarına sebep olunmuştur.
…..Ayrıca memur arkadaşlarımızın meslekleri dışında şeflik ve kısım müdürlüğü sınavlarına katılımlarının yolu açılmış, sonra kısım müdürlüğü sınavını kazanarak mesleği dışındaki kısım müdürlüğünü layıkıyla yapamamakta, akabinde müdür yardımcılığı talep edilmekte, dolayısıyla meslek sahibi olan kişinin hakkı da gasp edilmiş olmaktadır.Görüldüğü gibi Sayın Başbakanımıza Memur-Sen’in 5. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada; “Memurlar ve bürokrasi Yusuf Has Hacip, Nizamülmülk, Ahlak-i Ala-i çizgisinden yürüyeceğiz. Tek bir esas var: Ehliyet ve liyakat. Bu benim akrabam bu benim tanıdığımla devlet yönetilirse devlet çöker.” tespitinde devlet sözcüğü yerine ‘ÇAYKUR’ u koyarsak sonumuzun pek hayra gittiğini söyleyemeyiz. Acaba? Çaykur’ u yönetenler Sayın Başbakanımıza karşı mı çıkıyorlar. Bu çelişki niye?
TEMEL YAŞAR
Türk Enerji Sen Genel başkan Yardımcısı

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.