Türk Enerji-Sen, Enerji, Türkiye Kamu-Sen

MEMUR-SEN’ İN UZLAŞMAZ VE TESLİMİYETÇİ TUTUMU, KAMU GÖREVLİLERİNİN PAZARLIK GÜCÜNÜ ZAYIFLATMIŞTIR.

MEMUR-SEN’ İN UZLAŞMAZ VE TESLİMİYETÇİ TUTUMU, KAMU GÖREVLİLERİNİN PAZARLIK GÜCÜNÜ ZAYIFLATMIŞTIR.

BİZE GÖRE ORANSAL MAAŞ ARTIŞINDAKİ RAKAMLAR BAŞARI DEĞİL, FİYASKODUR.

3 Ağustos 2015 günü başlayan 3. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Kamu işveren Heyeti ve Yetkili konfederasyon arasında atılan imza ile sonuçlandı.

Yaklaşık 3 milyon kamu görevlisi, 2 milyon emekli ve aileleri ile birlikte toplam 20 milyon vatandaşımızın beklentileri bu toplu sözleşmede de gerçekleşmedi.

Her anlaşma sonrası olduğu gibi, bu anlaşmayı da “Tarihi başarı” olarak niteleyen sözde yetkili konfederasyon yöneticileri,2016 yılı için yüzde %6+5, 2017 yılı için ise yüzde %3+4’e evet diyerek, Kamu Görevlilerinin çözüm bekleyen birçok sorununu çözmeden Toplu Sözleşmeye imza atmışlardır.

2013 yılında imzalanan toplu sözleşmenin Kamu Görevlileri ve emeklilerin 2014 ve 2015 bütçesinde yarattığı tahribat giderilmeden, atılan bu imza önümüzdeki dönem için tarihi bir leke olacaktır.

800.000’ İ AŞKIN KAMU GÖREVLİSİNİN VEBALINI ÜSLENEN MEMUR-SEN, TEMSİL ETTİĞİ KİTLENİN HAKLARINI KORUMA YERİNE, KENDİSİ İÇİN KURGULUNAN ROLU OYNAMIŞTIR.

Diğer konfederasyonlarla birlikte mücadele etmek yerine, toplu sözleşme süreci başladığından bu yana “Yetkili konfederasyon Memur-Sendir. Türkiye Kamu-Sen ve Kesk’ in bu masada yeri yoktur” diyerek masada diğer konfederasyonların olmasından rahatsız olan memur-sen genel başkanı Ali Yalçın, Kamu görevlilerinin ücret adaletsizliği, emekli maaşı yetersizliği, çalışma şartları, özlük hakları ve diğer sosyal hakları ile ilgili çözüm bekleyen yüzlerce sorunu varken kapalı kapılar arkasında hükümet ile anlaşarak seçim arifesinde hükümeti rahatlatmış, ancak memurların beklentilerini iki yıl ötelemiştir

Memur-Sen’ in tüm mali talepleri birlikte değerlendirildiğinde;
2016 yılı için % 31,7 zam istiyordu imzaladığı oran % 11, 2017 yılı için % 22,9 zam istiyordu imzaladığı oran % 7 dir.

BU SONUÇ; BAŞARI DEĞİLDİR.
ORTADA BİR BAŞARI VARSA BÜROKRASİNİN BAŞARISIDIR. YÜZDELİK ARTIŞ YAPILARAK YÜKSEK MAAŞ ALAN BÜROKRATLARIN MAAŞINA DAHA FAZLA ZAM YAPILMIŞTIR.

Memur-Sen Taban aylığı, Tazminatlar ve diğer ek ödemelerde yapılması gereken artışlar konusunda yeterince ısrarlı olamadığı için bu toplu sözleşmeyle maaşlar arasındaki uçurum daha da büyümüştür. En yüksek devlet memuruna 900 TL, en düşük devlet memuruna 200 TL zamma evet demek zorunda kalmıştır.

BU SONUÇ BAŞARI DEĞİL, BİR SKANDALDIR. GELİNEN NOKTADA EN YÜKSEK DERECEDE MAAŞ ALAN MEMUR İLE EN DÜŞÜK DERECEDE MAAŞ ALAN MEMUR ARASINDAKİ FARK DAHADA AÇILMIŞTIR.
Memur-sen imzaladığı toplu sözleşmedeki kazanımlarını 2015 yılı için Hükümetin kamu işçileri ile imzaladığı toplu sözleşme ile kıyaslayarak iyi bir sözleşme bağıtladığı iddiasında bulunuyor, bu doğru değildir.
Memurlarla yapılan Toplu Sözleşme, işçiler ile yapılan toplu sözleşmenin gerisindedir. İşçilere 500 TL bir defaya mahsus iyileştirme verilmiştir, bura da bu da yok, hükümet memura yüzde 11 vermiştir ama kamu işçisine verdiği 500 TL’yi vermemiştir. Ayrıca işçilerde 2150 TL’nin altında maaş alanlara 100 TL, 75 TL ve 50 TL iyileştirmeler yapılmıştır. Bu masada bu da yoktur, alınamamıştır. Bu neyin tarihi başarısıdır?

Türkiye Kamu-Sen de, Memur-Sen de masaya birçok önemli talep getirmiştir. Bunların hiçbiri gerçekleşmemiştir.
Taban aylığında artış sağlanamamıştır.
Emekli maaşı hesaplanmasındaki çarpıklık giderilememiştir.
Ek gösterge rakamları artırılmamıştır.
Ek Ödeme adaletsizliği giderilememiştir.
KİT personelinin temel ücretleri yükseltilememiştir. Ek ödeme adaletsizliği giderilememiştir.
Koruma ve Güvenlik Personelinin mali ve sosyal sorunları çözülememiştir.
Sivil Savunma Uzmanlarının özlük ve mali haklarındaki adaletsizlikler çözülmemiştir.
Memur, Şef, Müdür ve Daire başkanı arasındaki maaş dengesinde yaşanan adaletsizlik giderilememiştir.
Teknik personel maaşlarındaki adaletsizlik çözülememiştir.
Vergi adaletsizliği çözülmemiştir.Vergi dilimleri, vergi matrahı ile ilgili bir anlaşma duydunuz mu, yok! Üç beş ay sonra memurdan, kaşıkla verip kepçeyle alacaklar, vergi matrahları yerinde sayıyor. Bir başarı var mı, yok.
Fiili Hizmet zammı sorunu çözülmemiştir. Diyorlar ki, “Fiili hizmet zammında anlaştık. Toplu Sözleşme masasında böyle cekcak’ lar olmaz. Bilim kurulu kuracaklarmış. Böyle bir anlaşma yok. Bu anlayış topu taca atma anlayışıdır.
Fazla Çalışma konusu çözülmemiştir.“Fazla çalışmalar konusunu çözeceğiz” diyorlar, nasıl çözeceksiniz? Bakın şu anda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda “Fazla çalışmalar izne çevrilir” diyor, memura fazla çalışma karşılığı izin verilmediği gibi parasal karşılığı da ödenmiyor, kavgalar var, Siz kanunun bu maddesinin değiştirilmesi için bir mutabakata vardınız mı? Bu nasıl bir başarıdır.
4-C statüsünde görev yapanların haklarının verilmesi beklenirken, hakları gasp edildi.
4-C’lilerin kadroya geçirilmesi ile ilgili net bir karar alınmadığı gibi, ödenecek ek ödemenin de mahkemeyle kazanılmış hakların çok gerisinde kaldığını, bu bir hak gaspıdır. “ 4-C’lilerle ilgili çalışma yapacaklarmış. Ne olduğu da belli değil, sayın bakan önce “4-C’lileri sözleşmeli yapacağız” dedi, ardından “Kadrolu yapabiliriz” dedi. Daha neye karar verdiklerini dahi bilmeyen bir toplu sözleşme. Ne zaman yapacaksınız? Tekel eylemlerinden beri hükümet 4-C’lilere adeta bir husumet besledi, düşmanı gibi gördü, bu problemi çözmedi ve yine işi akışına bıraktılar. Bu çözüm değildir, bu sorunu çözme yerine ötelemektir. “4-C’lilere 150 TL ek ödeme verileceği karara bağlandı” diyerek sanki müjde veriyorlar. Oysa şu anda kamu kurumlarında en düşük ek ödeme rakamı hizmetliler için 560 TL’dir. Zaten 4-C’liler mahkemeye başvurduklarında kurumlarındaki emsalleri kadar ek ödeme alıyorlardı. Bu da aylık 450-500 TL’den az değildi. Yani 4-C’lilere verilen bir hak değil, aksine 4-C’lilerden alınan bir hak söz konusudur.
BU KARARDAN SONRA TÜM YEREL MAHKEMELER 4-C’ LİLERLE İLGİLİ EK ÖDEME ANLAŞMAZLIKLARINDA 150 TL’ Yİ BAZ ALACAKLARDIR. BU DOĞRULTUDA KARAR VERECEKLERDİR.
Yüzde 100 başarı sağladık diyorlar, böyle başarı olmaz. Bu toplu sözleşmeyi daha en başından maalesef Memur-Sen sulandırarak masaya oturmuştur. Toplu Sözleşme masasının gergin geçmesinin sebebi Türkiye Kamu-Sen’in ve KESK’in o masada olmasını bir türlü hazmedemeyen Memur-Sen’ dir.

TÜRKİYE KAMU-SEN’ İN ISRARCI VE MÜCADELECİ TUTUMU OLMASAYDI, MEMUR-SEN 2013 YILINDA OLDUĞU GİBİ,ŞİMDİ İMZALADIĞI TOPLU SÖZLEŞMENİN ÇOK GERİSİNDE OLAN BİR MUTABAKATA İMZA ATACAKTI.

Memur-sen, bizi yok sayıp ötekileştirme yerine bizimle işbirliği yapıp birlikte mücadele etme şartlarını oluştursaydı kesinlikle daha iyi bir sonuç alınırdı. Başarılı bir sonuçtan en fazla Kamu Görevlileri, emekliler ve en fazla üyesi olması nedeniyle imza yetkisi bulunan Memur-Sen fayda görürdü. Memur-Sen uzlaşmaz tutumu ilebu fırsatı kaçırmıştır.
Tüm Kamu Görevlilerine saygı ile duyurulur.
Mehmet ÖZER
Türk Enerji-Sen Genel Başkanı
Türkiye Kamu-Sen Genel Mevzuat Sekreteri

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.