Türk Enerji-Sen, Enerji, Türkiye Kamu-Sen

KİT PERSONELİNİN MAAŞ ARTIŞINI MEMUR-SEN ENGELLEMİŞTİR.

KİT PERSONELİNİN MAAŞ ARTIŞINI MEMUR-SEN ENGELLEMİŞTİR.

Bilindiği üzere, Hükümet ve Memur-Sen’ in mutabakatı ile sonuçlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmesi” nin 39. Maddesinde “KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin Temel Ücret gruplarının 31/01/2016 tarihine kadar yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma yapılacaktır” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu madde metnine göre KİT personelinin Temel ücretlerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili çalışma, 31 Ocak 2016 tarihine kadar sonuçlandırılıp, 15 Şubat 2016 tarihinde KİT personelinin maaşlarına yansıtılacaktı.

Ancak, Toplu Sözleşme Metninin diğer maddeleri kesin hüküm şeklinde düzenlenirken, bu madde “çalışma yapılacaktır” şeklinde düzenlenerek geçiştirilmiştir.

Devlet Personel Başkanlığı, 31 Ocak 2016 tarihinden önce söz konusu çalışmayı bitirerek hazırladığı tasarıyı Yüksek Planlama Kurulunun onayına sunmuştur. 15 Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe konulması gereken Tasarı halen imzalanmayı beklemektedir.

Alt unvanlarda görev yapan KİT personelinin ücretlerinde daha fazla artış sağlamayı içeren bu tasarı; yıllarca sendikamızın her türlü platformda dile getirdiği, 2015 yılında Kızılcahamam da gerçekleştirilen KİT Çalıştay’ın da Türkiye Kamu-Sen’ in talebiyle gündeme gelmiş ve Çalıştay sonrası tasarı hazırlanıp YPK’ ya sunulması yönünde çaba sarf edilmişti. Memur-Sen’ in girişimi ile Toplu Sözleşme görüşmelerine ertelenen tasarı, daha sonra Toplu Sözleşme masasında Memur-Sen’ in teslimiyetçi tutumu nedeniyle sonuçlanma yerine “çalışma yapılacaktır” şeklinde Toplu Sözleşme metninde ancak yer alabilmiştir.

Türk Enerji-Sen olarak; bu tasarıyı oldukça önemsiyoruz. Bu tasarı sonuçlandırılıp uygulanırsa Unvan grupları 5 den 3 e düşürülerek sadeleştiriliyor ve yine KİT yönetim kurullarına %5 oranında skala ayarlama yetkisi tanıyor. Bu Tasarı ile KİT personeli ilk defa %6 oranında Tehlike sınıfı zammı ve %6 oranında Görev yeri Zammı alabilecektir. Ücret Gruplarının 3’ düşürülmesi ile 2. Grupta memurlar ve Teknisyenler, 3. Grupta yardımcı hizmetler sınıfındaki personel yer almaktadır. Diğer personelde 1. Grupta yer almaktadır.

Türk Enerji-Sen olarak bu tasarıyı oldukça önemsiyoruz. Bu tasarı yoğun emek gerektiren birimler ile mahrumiyet bölgelerinde bulunan birimlerde görev yapan personelin ücretlerinde önemli artışlar sağlıyor.

KİT PERSONELİNİN ÜCRETLERİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ SAĞLAYAN TASARI, MEMUR-SEN’ İN TESLİMİYETÇİ POLİTİKASINA KURBAN EDİLMİŞTİR.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.