Türk Enerji-Sen, Enerji, Türkiye Kamu-Sen

KANAYAN YARA ‘’ 4/C’’

KANAYAN YARA ‘’ 4/C’’

Önceden özelleşen Kamu Kurumlarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)  ye tabi çalışan personel;  657 Devlet Memurları Kanununun (DMK) geçerli olduğu Kurumlara yerleştiriliyordu.  işçiler ise özelleşen Kurumu; Satın alan firmaya devrediliyordu. Taki  “Tekel direnişi” olarak bilinen ve Kamuoyu’ nun gündemine oturan Tekel Fabrikası çalışanlarının eylemlerinin öncesine kadar.

Tekel çalışanlarının eylemleri, yalnızca bu sorunu; genelde güvencesiz istihdamı kamuoyuna taşımakla kalmadı ve 657 Devlet Memurları Kanununun (DMK) öngördüğü Sözleşmeli personel (4/C) kuralını ortaya çıkardı.  ‘’Aynı zamanda çözümü için, bir yandan son yıllarda aynı düzenlemeyi birkaç sözcük değişikliğiyle ısrarla yineleyen yürütmenin görece iyileştirici düzenlemeler yapmak zorunda kalmasına ve yerleşik kuralları değiştirmesine yol açtı ve öte yandan da yargının, sorunun Anayasa Mahkemesi’ne taşınmasına değin uzanan kararlar almasına neden oldu…’’

Neticede isteyen çalışanlar firmalarda kalacak, kalmak istemeyenler de 657 ye tabi 4/C li olarak istedikleri bir ildeki kuruma nakil olacaklardır denilmektedir.

Kurulu düzenleri bozulan, iş ve unvanları ellerinden alınan 4/C li arkadaşlarımız, özelleştirmenin devamlı karşısında olan adam gibi sendikacılık yapan; Türkiye Kamu – Sene değil de, İktidarın Yandaş sendikası olan Memur sene üye olmaktadırlar.

Bu sendikanın 2011 yılından itibaren yetkili olmasına rağmen devamlı iktidarla kol kola girmiş memurlarımıza elle tutulur hiç bir hak almamıştır. 2013 yılında imzaladığı toplu sözleşmede hükümetin teklif ettiği 2014 için 3+3, 2015 3+3 zammı almış olsalardı 2014 yılında 123 TL rezaleti yaşanmamış olurdu ve o zamanki Memur – Sen Genel başkanı Milletvekili olamazdı.

2015 yılında yapılan toplu sözleşmede adam gibi bir sözleşme yapabilselerdi;  alınan kararlar işlevini kazanmış olurdu. Yani Kamu da çalışan 4 / C li’ ler kadro alırdı. Kamu da çalışan Taşaron işçileri Kadroya  geçerdi.  Kamu da Çalışan Üniversite mezunu işçiler Memur olurlardı.  Emekliliği gelmiş olan memurlarımız da 65 yaşını beklemez emekli olurlardı.

2016 ve 2017’yi kaybettik, 2018 ve 2019’u kaybetmeyelim. Bir imza ile aylık yüzde 1.8 enflasyon farkını masada bırakanları unutmayalım.

Velhasıl Sendika dediğin görevini adam gibi yapmalı. Yapmıyor İse memur arkadaşlarımızda adam gibi sendikacılık yapan sendikalara üye olarak ‘’yetkiyi’’ vermelidirler.

Geleceğinize sahip çıkmak için;

“Türkiye Kamu Sen’li olun.
Adalet, hak, hukuk mücadelesini birlikte yapalım. Kamu çalışanları, ülkenin en aydın kesimidir ve asla günlük düşünmez. Yetkiyi, sizi temsil etmekten korkmayanlara verin.  Türkiye Kamu Sen, İlkeli, kararlı ve cesur sendikacılığın tek adresi”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.