Türk Enerji-Sen, Enerji, Türkiye Kamu-Sen,Sendika,Türk Enerji sendikası

TÜRK ENERJİ-SEN’DEN BİR HUKUK ZAFERİ DAHA DANIŞTAY KOSGEB’DE KEYFİ ATAMA VE İŞ GÜVENCESİNİ ORTADAN KALDIRAN DÜZENLEMELERİN YÜRÜRLÜLÜĞÜNÜ DURDURDU

9 Mart 2018
273 kez okundu
TÜRK ENERJİ-SEN’DEN BİR HUKUK ZAFERİ DAHA DANIŞTAY KOSGEB’DE KEYFİ ATAMA VE İŞ GÜVENCESİNİ ORTADAN KALDIRAN DÜZENLEMELERİN YÜRÜRLÜLÜĞÜNÜ DURDURDU için yorumlar kapalı

Bilindiği üzere; sendikamız Türk Enerji-Sen, hukuka aykırı olarak düzenlenen ve kurum çalışanlarını iş güvencesi bakımından mağduriyete uğratan;   KOSGEB’in naklen atama İşlemleri konulu 11.11.2016 tarihli ve 14204 sayılı işlemi ile bu işleme dayanak olarak gösterilen davalı kurum İdari Hizmet Sözleşmesinin özel hükümler başlıklı 5. Maddesinin birinci fıkrasının c bendinin son cümlesinde yer alan “personel rıza beyanında bulunmazsa KOSGEB personelin her türlü hakkını vererek görevle ilişkisini kesebilir.” İbaresi ile İnsan kaynakları yönetmeliğinin 48. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan “veya Başkanlıkça uygun görülecek diğer sebeplerle” İbaresinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali talebi ile Danıştay 2. Dairesinde dava açmıştı.

Danıştay 2. Dairesi konu ile ilgili vermiş olduğu Yürütmeyi Durdurma Kararında, iptal davasına konu; İnsan kaynakları yönetmeliğinin 48. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan “veya Başkanlıkça uygun görülecek diğer sebeplerle” İbaresi bakımından;

Anayasanın 2. Maddesinde yer alan Hukuk Devleti ilkesine, Anayasanın 8. Maddesindeki yürütme yetkisi ve görevinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılacağı ve yerine getirileceği ilkelerine bağlı olarak; hukuki güvenlik ile öngörülebilirlik hukuk devletinin ön koşulu olduğu söz konusu düzenlemelerde KOSGEB Başkanının personelin naklen ataması konusunda kriterleri ve sınırları belirsiz bir takdir yetkisi ile donatılmış olduğu,

İdari Hizmet Sözleşmesinin özel hükümler başlıklı 5. Maddesinin birinci fıkrasının c bendinin son cümlesinde yer alan “personel rıza beyanında bulunmazsa KOSGEB personelin her türlü hakkını vererek görevle ilişkisini kesebilir.” İbaresi bakımından ise; personelin çalıştığı görevden daha alt bir kadroya veya daha az ücret verilmesi gereken bir görevde çalışmaya zorlayıcı nitelikte ve idareye tek yanlı olarak fesih yetkisi veren düzenlemenin üst hukuk normu yönetmelik düzenlemelerine aykırı olduğu gerekçesine yer vermiştir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.