Türk Enerji-Sen, Enerji, Türkiye Kamu-Sen,Sendika,Türk Enerji sendikası

YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRMAYA ÇALIŞIYOR

1 Temmuz 2019
400 kez okundu
YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRMAYA ÇALIŞIYOR için yorumlar kapalı

 

 

Değerli kamu çalışanları;

 

Geçtiğimiz günlerde 27. Kuruluş Yıldönümünü kutlayan, “İlkemiz; Önce Ülkemiz” sloganıyla milliliğin, hak mücadelesinin ve onurlu sendikacılığın şaşmaz adresi olan sendikamız TÜRK ENERJİ-SEN’in, son dönemde DSİ Genel Müdürlüğü “giyim yardımı” konusunda kamu çalışanları arasında ayrımcılık ve tarafgirlik yaparken suçüstü yakalanan, kendilerinden başka kimsenin varlığına tahammül edemeyen, kibir abidesi olmuş arsız ”Malum-Sen” hedefi haline geldiği görülmektedir.

 

Her zamanki gibi meyveli ağaç taşlanmakta, yavuz hırsızlar, ev sahibini bastırmaya çalışmaktadır. Bir kez daha el yumruğu yemeyenler kendi yumruğunu balyoz sanmakta, kağıttan kaplanlar, aslan taklidi yapmaktadır.

 

Bir konuyu mecrasından çıkarıp kamuoyuna başka bir şekilde aksettirme gayretine giren uyanıklara, bir tilki hükmü varsa, bir de kurt töresinin olacağını hatırlatmak görevimizdir.

 

Renkleri, kamu çalışanları tarafından gayet iyi bilinen, bunun yanında “SARI”lıkları uluslararası kuruluşlar tarafından da defalarca tescillenen sözde sivil toplum kuruluşu kisveli bir yapının, DSİ Genel Müdürlüğü’nde “giyim yardımı” üzerinden yürütmeye çalıştığı haksız, hukuksuz, tarafgir ve ayrımcı yaklaşım, tüm çalışanlarımızın malumudur.

 

Kamu çalışanlarının hak mücadelesindeki acziyetleri sınırlarımızın ötesine yayılmış “MALUM-SEN”, baskı, tehdit, şantaj ve “iktidar sopası” ile elde ettiği sözde “yetki”yle, DSİ Genel Müdürlüğü “giyim yardımının” belirlendiği toplantıda “TÜM DSİ ÇALIŞANLARI” için imzalanan sözleşmeye fesat karıştırarak ilkesizliğini bir kez daha ortaya koymuştur.

 

İktidarlarla beraber büyüyüp, iktidarlarla beraber küçülen “HORMONLU-SEN”, imzaladığı bu sözleşme ile her şeyden önce kamu çalışanlarının haklarının gasp edilmesine bir kez daha seyirci kalmıştır. Kamu çalışanlarının rakamları unutacağını düşünen, kerameti kendinden menkul bu zihniyet resmi rakamlara göre %20’nin üzerine çıkmış, bakkal, manav, kasap rakamlarına göre %50’nin üzerinde seyreden enflasyona rağmen, önceki yıllarda ortalama 2.800 TL. civarında gerçekleşen bu yardımı, bu yıl 2.026TL.’ye  yani oransal olarak yıl ortalamalarının %30 eksiğine düşürmekle neredeyse övünecektir. Mücadele edilmesi gereken yerlerde her şeye “TAMAM EFENDİM” diyen bu teslimiyetçi sözde sendika, sözleşme sonrasında yapmaya çalıştığı ayrımcılık ile de alay konusu olmuştur.

 

Mücadele nedir bilmeden, belirli çevrelerce desteklenerek büyütülen “BESLEME-SEN”, konuyla ilgili başarısızlığını örtmek için akla gelmedik bir yönteme başvurmuş ve toplantıda arttıramadığı bu yardımı, toplantı sonrasında ve sadece kendi üyeleri açısından arttırmaya çalışmıştır. Şeytanın bile aklına gelmedik yöntemlerle kamu çalışanları arasında ayrımcılığı hâkim kılmaya çalışan “AYRIM-SEN”, özel bir firma ile anlaşma yaparak, “giyim yardımı” alışverişinin ilgili özel firma üzerinden yapılması halinde 2.026 TL.’lik yardımın 2.230  TL. olarak uygulanacağını ve bu uygulamanın sadece “MEMNUN-SEN” üyelerine yönelik olduğunu şubeleri üzerinden utanmadan duyurmuştur. Yapılan ayıplara, DSİ Konya, Adana, Isparta, Kayseri gibi Bölge merkezlerinde tüm kamu çalışanları şahit olmuşken, inkar ve iftira ile mesafe alınamayacaktır.

 

Kamu çalışanlarının haklarını masada savunamayan “İŞBİRLİKÇİ-SEN”, kendisine üye olanlara ayrıca bir hak elde etmişçesine “YALAN” dolu ilanlarıyla, menfaat nedir bilmeden dik duruşunu sürdüren üyelerimizi baskı altına almaya çalışmıştır. Bunun üzerine hızla harekete geçen sendikamız, şartların eşitlenmesi amacıyla bir başka özel şirket ile irtibata geçerek, “MALUM-SEN”in sağladığı avantajın da çok üzerinde bir rakama anlaşma sağlamış ve “giyim yardımı” harcaması ilgili şirket üzerinden yapılması halinde giyim+market alışverişi olmak üzere toplam 2.447 TL. tutarında alışveriş yapılabileceğini duyurmuştur.

 

Hak ve adalet kavramları üzerine kurulmuş sendikamız TÜRK ENERJİ-SEN’in bu hamlesi ile planı bozulan “ETKİSİZ-SEN”” “bizim alamadığımızı onlar nasıl alırlar” diyerek gocunmuş, içine düştüğü komik acziyetten, sendikamıza saldırarak çıkmaya çalışmıştır.

 

“Diğer yandan “giyim yardımı”nın başında kısıtlayıcı anlam içeren “koruyucu” ifadesi olmasına karşı olan sendikamız, bu kısıtlayıcı ekleme noktasında ısrarcı olan “MALUM-SEN”in, bu manada bakıldığında  bugüne kadar kamu çalışanlarının haklarını neden koruyamadığı da bir kez daha anlaşılmıştır.

 

İşkolundaki kamu çalışanlarına, eşitlik ilkesi çerçevesinde ek fayda sağlanmasından neden rahatsız olduğu hala anlaşılamayan “SARI-SEN” tarafından yapılan açıklamada, daha önce sadece işçilere sağlanan giyim yardımının, memurlara ilk kez uygulanmasını sağlayan yapının, dönemin yetkili sendikası TÜRK ENERJİ-SEN olduğu unutularak, sözde akıl verilmeye çalışılmış, etik ve ahlak gibi ulvi kavramlar kullanılarak sendikamıza saldırılmıştır.

 

Kamu çalışanları arasında ayrımcılık yaparken yakalanan “SUÇÜSTÜ-SEN”, uğradığı prestij kaybını hamaset ve algı operasyonları ile gidermeye çalışmış ancak her işi olduğu gibi bunu da eline yüzüne bulaştırmıştır.

 

Kamu çalışanlarının haklarını, kanunlarla korunan, legal toplantı masalarda savunamayıp, bu kayıpları merdiven altı pazarlıklarla telafi etmeye çalışan “KORSAN-SEN”, sendikamız “TÜRK ENERJİ-SEN”in, “giyim yardımı Hizmet kolumuzda ilk kez memurlar için” 2007- 2008 yılında TEDAŞ’ta merhum Genel Sekreterimiz Basri Aydın zamanında uygulanmasını sağladığını, DSİ’de ise (+)50 saat mesai alındığını,kendilerinin yetkili olduğu dönemde ise kazanılan bu (+) 50 saat hakkın kaldırıldığını,

2008’den 2012 yılına kadar “hiç bir kurumda”

2012 ise sadece DSİ’de

Daha sonra ise ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ne de diğer Bakanlıklar ve bağlı hiçbir kurumda 2019 yılına kadar bu hakkı sağlayamadığı ayıbını unutmuş görünmektedir.

 

“Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır” misali “yetki” üzerinden sözde ayar vermeye çalışan etkisizler, kamu çalışanlarının haklarını hiçe sayarken, gerçekleri de yalan ile gölgelemeye çalışmakta, yakalanmanın kuyruk acısını da sendikamızdan ve üyelerimizden çıkarmaya çalışmaktadır.

 

Sözde “yetkili” olarak katıldığı ve birkaç saat içerisinde karar değiştirerek imzaladığı toplu sözleşmelerden “BUÇUK-SEN” gibi komik unvanlarla ayrılan sendikamsı bir yapının, kurulduğu günden bu yana kararlı ve istikrarlı bir şekilde kamu çalışanlarının haklarını savunan sendikamıza saldırması, ilk kez olmadığı gibi son da olmayacaktır. Tüm saldırılara rağmen kervanımızın yürümeye devam edeceği de bilinmelidir.

 

İşine gelince “MİLLİ” ve “”YERLİ”, fırsatını bulunca “AKİL-SEN” olan, omurgası, güneşin doğduğu yöne göre kıvrılan bir yapının, “ETİK” ve “SENDİKAL AHLAK”tan bahsetmesi ise son günlerin en komik fıkrası olarak uzun yıllar anlatılacaktır.

 

Mücadele yetersizliği ve kronik duruş problemi nedeniyle iktidarın her teklifine “tamam efendim” diyen “MEMNUN-SEN”,  sendikamıza saldırmayı bırakıp yaklaşmakta olan toplu sözleşmeye konsantre olmalıdır.

 

Önceki toplu sözleşmelerde kamu çalışanlarının yüzlerce talebini masaya bile getiremeyen “BECERİKSİZ-SEN”, karar altına aldığı birkaç hususun uygulanmasını bile sağlayamadığını unutmamalı, kamu çalışanlarının hak kayıplarını kamu çalışanlarına ballandırarak anlatma komikliğinden vaz geçmelidir.

 

Toplu Sözleşme masalarında kamu çalışanlarının enflasyon farklarını bile kayıt altına almayı unutan bu dağınık zihniyetin kalibresi, yaklaşmakta olan toplu sözleşmede bir kez daha anlaşılacaktır der, bu “Giyim Yardımı” ile ilgili hususu kamu çalışanı arkadaşlarımıza saygı ile duyururuz.
TÜRK ENERJİ-SEN GENEL MERKEZİ

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.